Lezingen & trainingen over verbinding

De School voor Eenzijn heeft tot doel om het taboe rondom eenzaamheid te doorbreken. Het is een thema dat inherent verbonden is aan het leven en daarmee is het ook ieders verantwoordelijkheid om het te herkennen, erkennen en hiernaar te handelen. Eenzaamheid is volgens onze filosofie een interne aangelegenheid en is daarom in eerste instantie niet buiten maar binnen onszelf te vinden. Daar vinden we dan ook meteen de échte verbinding, iets dat vooral in deze tijden soms ver te zoeken lijkt.

Wij willen onze filosofie niet alleen overdragen aan de deelnemers aan onze leerweg, maar ook daarbuiten. Dit doen wij vanuit de volgende uitgangspunten die ons onderscheiden van andere eenzaamheidsinitiatieven:

1) Eenzaamheid komt veel vaker voor dan alleen onder de klassieke doelgroep van ouderen.

2) Eenzaamheid is bij de ‘verborgen’ doelgroepen veelal niet zichtbaar, maar is wel degelijk aanwezig.

3) Eenzaamheid kun je pas (h)erkennen als je zelf hebt ervaren wat het is.

Ervaringssprekers & -trainers

Ben jij als professional, werkgever of HR-medewerker op zoek naar een écht verhaal, een eigenzinnige training en/of een radicaal andere workshop over eenzaamheid & verbinding dan je gewend bent, dan kunnen Sander en René dit voor je verzorgen. Als Ervaringssprekers en -trainers kunnen zij hier beide authentieke verhalen over vertellen en er op een laagdrempelige manier voor zorgen dat mensen weer uit hun hoofd komen.

Neem contact op met Sander voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden voor jouw organisatie

Of mail naar: sander@schoolvooreenzijn.nl

Wat we al deden

Bekijk hieronder een aantal opdrachten die Sander en René eerder uitvoerden.

TSH Kerstdiner

De School voor Eenzijn verzorgde een Masterclass Real Connection tijdens het kerstdiner in The Student Hotel in Den Haag.

→ Lees meer

Fonds 1818

Het magazine van Fonds 1818 maakte een themanummer over eenzaamheid. Sander werd geïnterviewd over hoe de School voor Eenzijn eenzaamheid benadert.

→ Lees meer

Denktank

De School voor Eenzijn begeleidde een paneldiscussie om de diverse definities van eenzaamheid grondig te verkennen.

→ Lees meer