Discussie eenzaamheid n.a.v. Broadcast #9

door Sander Ritman

Co-founder van de School voor Eenzijn.

Discussie eenzaamheid n.a.v. Broadcast #9

One thought on “Discussie eenzaamheid n.a.v. Broadcast #9

  1. clara meijer says:

    In het kader van het achterste van je tong te laten zien ben ik, achteraf gezien, altijd bang geweest voor mensen waarbij ik de eenzaamheid kon voelen of meende te zien. Ik wilde ik er niks mee te maken hebben. Want dat confronteerde mij teveel met mijn eigen eenzaamheid, die ik op dat moment niet onder ogen durfde te zien. Ik begaf me wel in groepen, maar liet mezelf nooit helemaal zien. Ik herinner mij haarscherp een spirituele oom van een vriendin, ik moet een jaar of 14, 15 geweest zijn, die in haar bijzijn zei dat ik een gespannen indruk maakte. Ik was blij dat iemand mij eindelijk zag, maar mijn vriendin praatte eroverheen, en ik durfde er niet over door te praten.
    Ik denk dat het eenzaam is om je geluk bij een ander te willen vinden, en niet in jezelf. Daarmee maak je jezelf enorm kwetsbaar en afhankelijk. Ik zie dat om mij heen bij ouderen, waarvan de partner is overleden en die zich vervolgens geen raad meer weten hoe verder te leven. Of bij echtscheidingen. Ik vind het wel fijn om met gelijkgestemden te zijn, omdat ik daar vrolijk van wordt of een warm gevoel van krijg in mijn buik.
    Ik ben me sinds een jaar of twee aan het verdiepen het ‘alles omvattende geheel’. Ik heb o.a. een boek gelezen van een vrouw met een bijna-dood-ervaring Haar ervaring onderdeel te zijn van het ‘alles omvattend geheel’ vind ik troostend. Het heeft er voor gezorgd dat ik anders naar ‘de ander’ kijk en me er bewust van ben dat gedrag (ook het mijne) vaak is ingegeven door het gevoel van afgescheidenheid, waardoor boosheid, jaloezie en bovenal angst de belangrijkste drijfveren zijn om iets wel of niet te doen.
    De metafoor voor afgescheidenheid vind ik overigens het verhaal van Adam en Eva. (Genisis 3:6,7 ). Zij leefden in het paradij waar Eva de appel plukte van de boom van de kennis van goed en kwaad, en beiden namen een hap van die appel. Door van de appel te eten brachten zij kwaad, pijn, lijden en dood in de wereld. M.a.w. er ontstond angst, doodsangst.

Leave a Reply